Drátěná lana

Drátěné lano je vyrobené z různých kovových vláken.

Lana z přírodních materiálů se používají od starověku a používají se pro zvedání břemen a námořnictva. Až koncem 18. století s rozvojem průmyslu, hlavně hornictví, vznikla potřeba silnějších provazů. S tím, jak těžba probíhá stále hlouběji, jsou na lana kladeny vyšší nároky, které již nelze zvládnout pouhou změnou tloušťky lana. Lana z přírodních materiálů mají omezenou životnost a hlavně nízkou bezpečnost.

 

 Materiál k výrobě lana

K výrobě lana se používají tři základní komponenty:

 1. Lanový drát z oceli nebo slitina hliníku a mědi.
 2. Jádro (vložka) lana
 3. Mazivo na lana

 

Lanový drát

K výrobě mechanicky namáhaných lan se nejčastěji používá ocel. Barevné kovy, respektive jejich slitiny, se používají pouze v případě, že má lano vést elektrický proud. Základním stavebním prvkem lana je drát a vlastnosti drátu ovlivňují také výkon a kvalitu výsledného drátěného lana. Lana jsou vyrobena z nelegované uhlíkové oceli třídy 12 (obsah C v rozmezí 0,42 - 0,6 %). Kvalitu drátu ovlivňují následující faktory:

 • Velikost a počet nečistot v drátu
 • Velikost a počet povrchových vad vzniklých ve válcovaném drátu při válcování nebo tažení
 • Drátěná konstrukce
 • Teplota zpracování drátu
 • V případě použití lana v exteriéru je povrch antikorozně upraven (galvanizován).

 

Vložka lana

Je také známá jako duše lana. Úkolem lanové vložky je poskytnout pevnou, ale zároveň pružnou oporu pro prameny spirálovitě navinuté kolem vložky. Vložka zabraňuje radiálnímu posunutí a bočnímu tlaku pramenů při vyplňování prostoru mezi prameny. Dalšími úkoly vložky je zajistit kruhový průřez ocelového lana a poskytnout lanko mazivo.

Materiálem lanových vložek bývají různé plastové materiály (Bariflex, polypropylen...). Dokážou odolat vyšším teplotám, mají vyšší odolnost proti opotřebení a lepší pevnost v tahu než přírodní materiály používané v minulosti. Vložka musí mít porézní strukturu, aby absorbovala dostatečné množství maziva. V některých případech jsou vložky kabelu kovové. Je tomu tak zejména při provozu při teplotách nad 60°C a při požadavku na větší nosnost lana pro daný průřez. Mazaná část je pak vložena do pramenů mezi vnitřní lano a jeho oplet. Tato lana jsou tužší.

 

Mazivo lana 

Maziva chrání lano před korozí, snižují tření mezi dráty a prameny, snižují tření mezi lanem a kladkami a zabraňují pronikání nečistot a vody dovnitř lana.

Požadované vlastnosti:

 • Mazací olej nesmí unikat
 • Mazivo nelze odstranit vodou a kapalinami, které jsou s ním v kontaktu
 • Maziva musí být stabilní a odolná vůči povětrnostním vlivům a teplotám, aby chránila lano před korozí
 • Maziva nesmí být korozivní ani jinak chemicky ovlivňovat drát
 • Mazací olej se vyrábí podle účelu použití lana a pro domazávání běžícího lana se používá speciální mazací olej.

 

Konstrukce

Je to způsobeno především vzájemným vyrovnáním ocelových drátů v pramenech a pramenů samotných. Základní konstrukce je definována v ČSN 02 43xx

Označení
Lano je označeno technickými normami a doplňkovými čísly

Příklad štítku: 12 ČSN 02 4324.45

Číslo před ČSN - Jmenovitý průměr lana
První číslice za standardním číslem - jmenovitá síla drátu
Druhá číslice za standardním číslem - povrchová úprava drátu, směr vinutí a způsob vinutí

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz